torsdag 17. januar 2008

Gode råd frå Datatilsynet

Med jamne mellomrom skal ein google seg sjølv for å sjå kva som ligg der ute i den store veven om ein sjølv - og slik sikre at ingenting upassande ligg der. Har visst Datatilsynet rådd mange til. Alle står fritt til å google både antiagentur og klokka, og rapportere kva for treff ein då får. Klokka er oppteken av andre ting nett no.

Til dømes: Å kjøre trettiårskrig. Dessutan: Det er lenge til etter tretti år. Lukke til, alle kattar.

Ingen kommentarer: