torsdag 28. februar 2008

Himmelrømd

Klokka har vorte utsett for kritikk (jf. utdrag: 'sensasjonslysten sitter i tastene', 'adversativ konvergens kontribuerer ikke til illuminasjonspromotion blant det allmenne publikum', 'kaleidoskopisk uten utsikt', osb.).

Antiagenturet nedsette difor ein komité for ei tid tilbake. Klokka har fått publiseringsforbod inntil vidare.

Antiagentursk overkommando har vedteke å publisere berre bilete i karantenetida.

Ein ventar at vurderingskomitéen vil ha utgreiinga klar på eit tidspunkt, og då vert antiagenturske antiagentar innkalt til allmannamøte med tittelen 'Vedrørende Klokkas publikasjonsskikk'.

Alternativt vert ikkje utgreiinga klar, og antiagenturske antiagentar får problem med å nå fram til Antiagentursk overkommando.

Antiagentursk overkommando har vurdert saka på nytt, og finn at ingen bilete vil bli publisert i karantenetida. I staden vil all tekst bli reinska for vokalar.

krptlgr vrt tlstt _ tnst fr dschffrrng v tkst nntl vdr

2 kommentarer:

k sa...

skr md dtt stllngn. ths, ghs. vhg. k

tante fiolett sa...

mn kv skl klkk d t sg tl?

[eaaoaåaei]