tysdag 7. april 2009

Logg inn

klokka vart kasta ut to gonger i dag då ho freista å logge på blogg. ho tek det til etterretning, og held hovudet lågt resten av dagen.

Ingen kommentarer: