tysdag 16. november 2010

Andletet er det same

alle som har vore innom dei siste dagane, har kanskje undra seg over kvar klokkaandletet var. ei lita blå rute med eit spørjeteikn er ikkje det som plar prege klokka. ein stund i går og tidlegare i dag var eit surrogatandlet der ein skulle tru ein ville møte klokka. no er andletet attende. og det same.

ein gong klokka, alltid klokka.

Ingen kommentarer: