torsdag 5. april 2012

Om grenseløyse

Grenseløyse er når alt flyt og ingenting held seg innanfor rammer eller ser at det kunne finnast rammer som kunne inngrense flytinga og slik danne eit skilje til noko anna. Grenseløyse er når noko og noko anna ikkje lenger let seg kjenne att som noko og noko anna, men verkar flytande og likt. Grenseløyse er når noko inntar slike dimensjonar at ein ikkje kan sjå konturane kring det eller høyre om at slik konturar finst.

Ingen kommentarer: