onsdag 25. juli 2012

Membran

No og då kjenner ein vekta av universelle problemstillingar som tvingar ein til ransakande konfrontasjonar anten med noko fiktivt eller noko ikkje-fiktivt, utan at problemstillingane sjølv verkar å vite om dei er fiktive eller ikkje-fiktive endå om dei framstiller seg som universelle, utan at det i seg sjølv på noko vis treng vere ein motsetnad mellom fiksjonalitetsstatus og universalitetsstatus, og den eventuelt framtvungne ransakande konfrontasjonen får uansett skin av fiksjonalitet, sidan fiksjonalitetsstatusen ved det konfronterte ikkje kan stadfestast som klår, uavhengig av universalitetsspørsmålet. 
Ingen kommentarer: