laurdag 25. august 2012

Sjokk

Ulike ting kan føre til sjokk. Sjokk kjem gjerne når ein minst ventar det. Sjokk merkar seg ut frå andre typar overraskingar gjennom ein sterk fysisk reaksjon på det inntrufne. Når det ikkje er tale om ein medvitslaus tilstand, nyttar ein termen om ei "ovstor skaking eller uventa påkjenning". Klokka har nyleg utsett seg sjølv for ei handling som førte til eit slikt sjokk. Og ho kan ikkje skulde på andre, på manglande medvit eller noko som helst anna enn tankeløyse. Eikvan annan hadde gjerne ikkje reagert med sjokk. Det er eit faktum at ulike ting eller handlingar påverkar ulike menneske på ikkje-identisk måte. Og det er også eit faktum at dette faktumet har liten eller ingen innverknad på reaksjonsmønsteret til menneska. Slik utan vidare.


Ingen kommentarer: