onsdag 4. juli 2007

GPL

Ny serie: GPL.

Akronym ja, men kva for? Det veit ikkje alle. Mdgvi.

I dagens GPL skal vi sjå nærare på fenomenet ryktespreiing. Korleis avteiknar ryktespreiing seg som mønster på eit kart? Linjært? Eller som ringar i vatn? Eller som usystematiske dryp som ligg som seige, emne, ugjennomtrengelege sirupsflekkar på framande tunger? Eller som sorgmuntre flagrande haustlauv i frisk bris, dansande rundt omkring?

Og erteblomane veks.

Ingen kommentarer: