tysdag 18. september 2007

Onomastiske grunnøvingar

Klokka har nokre gongar undra henne litt over merkverdige ting som at det ein gong må ha vore nokon som heitte Lodin Lepp. Øvinga denne gongen er å faktisk leve seg inn i Lodin Lepp-rolla ein heil dag.

1. Gå til kantina og sei "Hei, eg heiter Lodin Lepp og vil gjerne kaupe denne koppen med kaffi"
2. Gå til hovudpostkontoret og høyr om det har kome post til deg, Lodin Lepp.
3. Ring til lønnskontoret ved UiB og sei at du er Lodin Lepp, og har ikkje fått lønninga di denne månaden.

Der ser de: Klokkas antiagenturske onomastiske grunnøvingar gjer dykk til vaskeekte moroklumpar.

Ingen kommentarer: