tysdag 11. mai 2010

Bill.mrk.: Svar til filologen

(For nye lesarar: Filologen kom med eit utspel i denne spennande følgjetongen, og Klokka svarer:)

Buerie iehkede. Im leah datnem aarebi vuajneme. Datne iktesth diekie vaadtsah? Datne leah gielhtegs almetje. Datne gåaloeminie? Sijhth prithjegem? Njaelkies lea. Viedtjh tjaetsiem.

Ingen kommentarer: