onsdag 20. juni 2007

Jamstillingsvedtak

I Noreg har vi fleire målformer. Difor vil det vere naturleg for bloggaren å nytte fleire målformer, anten slik ho veit dei er eller slik ho har ei meining om at dei er, også i form av målføreprøver. Ver gjerne gira på framtidsvisjonane dette opnar for.

2 kommentarer:

filologen sa...

Når kjem det eigentleg noko på samisk?

Klokka sa...

1. Fleire målformer i Noreg er ikkje det same som fleire språk i Noreg.

2. Fann ikkje samiske parlørar på UB.

3. Klokka høyrde sami radio i går for å bøte på dette. Sami radio kunne mellom anna fortelje at ikkje alle ville ha to samiske språksentre, men meinte at det var nok med eit.