tysdag 24. januar 2012

Korleis verte god på å køyre semitrailer på norske vegar

  1. Ikkje sjå så nøye på vegmerkinga
  2. Ikkje bruk tid på å signalisere kva ein vil eller kvar ein vil
  3. Bruk køyrelys berre dersom ein sjølv føler seg motivert til det
  4. Gå ut frå regelen "størst = først"
God tur.1 kommentar:

semitrailersjåffør sa...

semitrailere er vanskelige å kjøre for vanlige mennesker. de styres på en helt spesiell måte. derfor er det bra at semitrailersjåfføreksamen ligger ute på nettet nu, slik at også vanlige mennesker kan gjøre seg fortrolig med den helt spesielle måten semitrailere styres og deretter kjøres. vhgk