tysdag 19. juni 2007

Formål (revidert versjon)

Konstruktive tilbakemeldinger på debutinnlegget har fremkalt behov for møysommelig etterforsking av ulike bloggdebuteringsmetoder. Breddeforskningen kan nå fremlegge følgende resultater: Bloggedebutanters foretrukne selvintroduksjonsinnleggsstruktur kan deles inn i to hovedgrupper:

1. Presentasjon av blogg/blogger og erklæringer om hva bloggen skal si noe om fremover
2. Namedropping og erklæringer om hva bloggen ikke skal si noe om fremover

Denne bloggens debutinnlegg unndrar seg begge kategorier. Dette innlegget, det vanskelige andreinnlegget, drar bloggen inn igjen i den virtuelle samhandlings- og kommunikasjonssfæren, da den forholder seg til pågående relasjonsskapende publikasjonsaktivitet. Altså er bloggen allerede, på første dag, med to innlegg, allerede unndratt og inndratt.

Et, til nå, skjult mål er nådd.

(Samt at nå kan bloggeren bli klikket på)

Ingen kommentarer: