torsdag 21. juni 2007

Spenning

Klokka har merka seg mykje andelaus spenning knytt til denne bloggsida.

9 kommentarer:

tante fiolett sa...

Berre vent, du. Som om ikkje det er spennande nok å blogga, så er det endå meir spennande alt som kan skje i grenselandet mellom virtuell verd og røynleg verd. Det har vel dei siste vekenes aktivitet på visse andre bloggsider synt oss.

Klokka sa...

Apropos visse andre bloggsider: Klokka venter i spenning på hvem som først vil etterlyse 'Balders død', og hvilke scenarier som da oppstå kan.

Tordis sa...

Eg tok heisen saman med ein som kan ha vore Loke den dagen dei bona golvet i 3.etasjen. Han såg ikkje ut som han var heilt utanfor mistanke. Noko med draget over nasen.

Og når vi fyrst er inne på det: Har nokon sett krokketspelet mitt?

Hennig Olsen sa...

Nei. Dessverre.

Sigyn sa...

Dette var ille lesning. Loke var altså på Hf-bygget den dagen de bonet gulvet i 3. etasjen? Han skulle ha vært fulgt Narve til skolen, nemlig, men det gjorde han ikke. Narve var meget opprørt, og plaget Vale noe skrekkelig hele dagen. Jeg ikke sett bort fra, kjære Tordis, at han også har tatt krokketspillet ditt.

Loke sa...

Det var Hod.

tante fiolett sa...

Eg lurer på ein ting. Kva er eigentleg eit antiagentur? Har det noko med agent eller ur å gjera? Eg prøver å leggja trykk ulike stader i ordet for å sjå om det hjelper på forståinga (eg kom på den gongen tanta mi ikkje forstod ordet 'leskjermer', fordi ho las det med trykk på siste stavinga), men hittil har det ikkje gjort saka betre. Eg trur eg treng litt hjelp frå ekspertisen.

Klokka sa...

Forklaringsbegynnelse skal komme.

Tordis sa...

Eg har funne krokketspelet mitt.