tysdag 14. august 2007

GPL, igjen

Når alt ein bed om fører til at ein får det motsette av det ein bed om, og alle som gjev ein det motsette av det ein har bede om, vert fornærma når ein ikkje tek imot det dei gjev.

Klokka kan no, sidan ho av omsorg for alle desse ikkje har sagt nei, ete mykje og drive oppussing. Dårleg utvikling. Det kan ende stygt.

Ingen kommentarer: