laurdag 4. august 2007

Sitatforvirring

I dag var dagen det eigentleg skulle skrivast noko om likskapen til Ludwig Wittgenstein, men det er litt vanskeleg å sjå klokkatrekka gjennom gittervindauget. I staden seier klokka noko om dagens skriving. Det er forvirra tale. Når ein kjem til akkurat det same sitatet to gonger på same sida, og eine plassen står det 'tomleik' og andre plassen 'atomleik', og ein ikkje skjøner kva det eigentleg skal vere. Då kan det vere det same med kommareglar òg.

Ingen kommentarer: