onsdag 1. august 2007

Utlufting

Klokka har vore på utluftande ekspedisjon.

Klokka har lært mykje.

Klokka har snakka meir.

Klokka har vorte forkorta.

Klokka har drive med aktiv tåkelegging.

Klokka har Serie?

Ingen kommentarer: