laurdag 1. desember 2007

Første luke/Adventskalender (ny post)

Klokka vil no glede eventuelle tilhøyrarar med adventskalender. I dag, som er fyrste desember, kan alle som vil synge ein song. Her er framlegg til song:

(melodi: gubben noa eller bjørnen sover)

Jula kjem snart,
jula kjem snart,
fram frå vinteren
kva skal ein ta til med?
kan ein undre over
over kaffi,
over kaffi
gjennom trallen her.

2 kommentarer:

tante fiolett sa...

Dei eventuelle tilhøyrarane er særs nøgde. Her dei sit litt lenger nord i landet med utsyn over kvite fjell og den gode julelengten i kroppen (og kaffikoppen)

Klokka sa...

Det er gode greier. Klokka har utkjelda slike oppgåver i antiagenturet.* Det vil seie, kaffidrikkinga er framleis hennar greie. Men elles er det ikkje rare greiene her no, nei..* utkjelda er eit stendig meir nytta nyord for 'to outsource'