måndag 10. desember 2007

Tiande luke

Antiantiagenturske begivenheder har lagt hindringer for lukene fem, seks, syv, åtte, og ni. Det ventes videre hindringer også for lukene elleve, tolv og tretten. Antiagenturet kjemper tappert, men er i skrivende stund på vikende front.

Ingen kommentarer: