laurdag 22. desember 2007

Tjueandre luke

Her vert det ikkje sagt noko. Tjueandre luke står tom. Om ein ser bort frå stadfestinga av tomleiken.

Ingen kommentarer: