måndag 24. desember 2007

Tjuefjerde luke

No vart det jul att. I år også. Tonane har tona om jul (og slepp til eselet, med). Tyrileggen er så og seie fanga av (i?) zeitgeist. Ein eim av honning og krydder ligg over antiagenturet heilt ned til postkassane. Og sukat er sylta sitrusskal.

(Førstesetningsinnsamlinga held likevel fram, endå om vi no er ved eit mål.)

Ingen kommentarer: